Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kersenbedrijf Jo en Monica verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze website bezoekt, of op deze website contactformulieren invult.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voornaam (als u die invult)
  • E-mailadres (als u dat invult)
  • Andere persoonsgegevens: alleen wanneer u die telefonisch, in een webformulier of per e-mail aan ons doorgeeft, en alleen voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken op onze website

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens verzamelt door middel van de communicatie via haar website en contactformulieren geen bijzondere persoonsgegevens van u, zoals gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of uw lidmaatschap van een vakbond blijkt. Evenmin verwerkt Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens via haar website uw genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op uw unieke identificatie, of gegevens over uw gezondheid of  uw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kersenbedrijfschaepkens.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens verwerkt uw persoonsgegevens, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven of nadat u over die verwerking bij het invullen bent ge√Įnformeerd, voor de volgende doelen:

  • Om u op te hoogte te stellen over de startdatum van het seizoen;
  • Om u eventuele acties per e-mail te kunnen toesturen;
  • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 

Hoe lang we gegevens bewaren

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens zal uw persoonsgegevens veilig bewaren totdat er besloten wordt dat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden voor onbepaalde tijd bewaard. IP-adres en locatie worden maximaal één jaar bewaard. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief als u dit wenst.

Delen met anderen

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

In kaart brengen websitebezoek

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy omdat ze uw gegevens alleen geanonimiseerd verwerken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ook gebruikt Kersenbedrijf Jo & Monica Schaepkens cookies en scripts van Facebook, Twitter, en LinkedIn om social media integratie op haar website mogelijk te maken. Als u bepaalde cookies en scripts wilt uitschakelen, kunt u uw instellingen in uw browser wijzigen. Voor analytische doeleinden kan Google Analytics gebruikt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@kersenbedrijfschaepkens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw mail, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De verwerking van persoonsgegevens wordt opgenomen in het register van Verwerkingsactiviteiten.

Deze privacyregels gelden alleen voor een bezoeker van de Kersenbedrijf Jo en Monica Schaepkens website.

Aanmelden kersenvriend
We sturen je alleen e-mails tijdens het kersenseizoen. Lees hier onze privacyverklaring.